Direkcija
Organizaciona struktura

Radom Direkcije upravlja direktor i nadzorni odbor

 

Direktor: Mirko Stanković - tel: 012/332-150, 064/8679826

 

Nadzorni odbor ima 3 člana i to:

Predsednik NO: Stanko Kokotović- tel: 062/562-017

Članovi NO: Milan Popović- tel: 069/240-46-28 i Jasna Braunović- tel: 064/867-9945