Projekti
Realizovani projekti

Realizovani projekti
Najznačajniji realizovani projekti u poslednje dve godine
Projekti realizovani u 2011. godini:

     1.Rekonstrukcija i asfaltiranje  trotoara  u ulici Srpskih vladara na potezu ( od ul.J.Šerbanovića do ul.Petrovačke-leva i desna strana i od ul.Solunske do ul.P.Matejića-leva strana) sa podizanjem i ugradnjom postojećih ivičnjaka,nadgradnjom podloge kako na kolovozu tako i na trotoarima,podizanje šahti ,vadjenje dotrajalog drveća sa ugradnjom novog kao i izrada betonskih ivičnjaka oko  drveća ,izrada ivičnjaka za slepe  Vrednost : 2.663.018,76 din  u saradnji sa MZ „Savremeni dom“


     2.Rekonstrukcija i asfaltiranje  trotoara  u ulici Srpskih vladara na potezu (od ul. M.Tančića do ul.N.fronta-leva i desna strana, od ul.S.Milovanovića do Dragoševe –desna strana i od ul.Dragoševe do ul.Solunske –desna strana) sa podizanjem i ugradnjom postojećih ivičnjaka,nadgradnjom podloge kako na kolovozu tako i na trotoarima,podizanje šahti ,vadjenje dotrajalog drveća sa ugradnjom novog kao i izrada betonskih ivičnjaka oko  drveća ,izrada ivičnjaka za slepe  Vrednost : 3.484.422,36 din

 

     3.Izrada betonskih  trotoara u ul.Mlavske čete. Radove finansirali Bašić Stevica, MZ“Savremeni dom“ i JP“Direkcija za izgradnju opštine“............................................................................81.248,31 din


    4.Izrada   betonskih trotoara  u ul.S.Braunovića saradnja  MZ“Savremeni dom“ i JP“Direkcija za izgradnju opštine“..................................................................................................................44.993,40 din


     5.Asfaltiranje puta od R-105 (Petrovac-Žagubica) prema kp.br.1222 u KO Leskovac , dužine L= 450 m /učestvovala MZ Leskovac ...........................................................................................777.600,00 din


      6.Sanacija i asfaltiranje  lok.puta kroz Vošanovac od lok.puta Dobrnje-Oreškovica do lok.puta Vošanovac-Bošnjak kroz KO Vošanovac u dužini L=2,50 km /navedeni radovi se nastavljaju u 2012.godini  kada započne gradjevinska sezona/...............4.821.019,88 din/učestvovali  gradjani preko budžeta Opštine


      7.Sanacija  i asfaltiranje lok.puta kroz zaseok „Brezovica“ u KO Ranovac u dužini L=5.760 metara/navedeni radovi se nastavljaju u 2012.godini  kada započne gradjevinska sezona/..........................................................................................33.348.585,60 din
/učestvovali  gradjani preko budžeta Opštine//+ troškovi stručnog  nadzora 705.517,00 dinara


      8.Sanacija  i asfaltiranje lok.puta Manastirica-Mustapić kroz KO Manstirica u dužini L=3,0km/navedeni radovi se nastavljaju u 2012.godini  kada započne gradjevinska sezona/...............16.636.428,00 din/učestvovali  gradjani preko budžeta Opštine
+ troškovi stručnog  nadzora 347.984,00 dinara


      9.Izrada podloge  a asfaltiranje dela ulice Vuka Karadžića.......................71.820,00 din
/učesnici gradjani MZ Savremeni dom i direkcija


      10.Izrada podloge i asfaltiranje dela ulice Lugovski put i Ilije Kosovca........................................................................................................2.168.208,00 din
/učesnici gradjani MZ Savremeni dom i direkcija


      11.Izrada trotoara u ul.8.oktobar od R-107 do Turskog druma /betonski ivičnjaci,kam.podloga i asfaltiranje/.....................................................797.558,40 din
/učesnici gradjani MZ Savremeni dom i direkcija


      12.Izrada kamene podloge i asfaltiranje pešačke  staze  na Mlavskom keju od TC“Invest eksport“ do pešačkog mosta......................................................................375.665,04 din
/učesnici MZ Savremeni dom i direkcija


      13.Izrada kam.podloge i asfaltiranje ulice od ul.Staro vašarište do ulice 8.oktobar ,od ul.8.oktobar do Sladjana policajca i deo ulice Mlavske čete..............1.113.912,00 din
/učesnici gradjani MZ Savremeni dom i direkcija


      14.Asfaltiranje dela  košarkaškog igrališta  u ulici 8.marta prema
 osnovnoj školi..........................................................................................106.596,00 din


      15.Asfaltiranje trotoara ispred KPC“Petrovac“...................................168.150,00 din


      16.Izrada kamene podloge i asfaltiranje pešačke  staze  u parku  kod Košute.........................................................................................................126.165,60 dinProjekti realizovani u 2012. godini:


      1. Izgradnja-sanacija lok.puta kroz Vošanovac,od lok.puta Dobrnje-Oreškovica do lok.puta Vošanovac-Bošnjak kroz KO Vošanovac u Petrovcu  /nastavak radova po ranijem ugovoru i sledi završetak radova i okončana situacija u 2013.godini


      2. Izgradnja-sanacija lok.puta kroz zaseok „Brezovica“ u KO Ranovac /nastavak radova po ranijem ugovoru sledi okončana situacija


      3. Asfaltiranje bet.površina u krugu osnovne škole „Bata Bulić“,Petrovac sa učešćem MZ“Savremeni dom“,Petrovac od 50%.


      4. Asfaltiranje puta u Melnici pored Slaviše „Mikšana“


      5. Sanacija lok.puta od R-108 do Kladurova kroz KO Kladurovo nastavak radova po ranijem ugovoru sledi nastavak radova.


      6. Asfaltiranje staze i platoa pored  teniskog terena u Petrovcu.Ukupno izasfaltirano 65 m²


      7. Priprema i izrada kolovozne konstrukcije i asfaltiranje gl.ulice u naselju Bistrici na potezu od centra sela –asfaltni kolovoz do kp.br.6037 KO Bistrica u dužini L= 713,78 metara i širine kolovoza B=3,00 m


      8. Izgradnja-sanacija lok.puta Manstirica-Mustapić,KO Manastirica/završetak radova po ranijem ugovoru


      9. Asfaltiranje igrališta malih sportova u dvorištu srednje škole
„Mladost“ u Petrovcu/učešće budžeta opštine preko Direkcije


      10. Ojačanje podloge i asfaltiranje dela lok.puta Vezičevo-Zlatovo u dužini L= 230 m,dela ulice pored

domaćinstva Antić Velimira u dužini L= 60 m i kraka  ulice pored škole u Vezičevu ,L= 100 m sve u MZ Vezičevo


      11. Asfaltiranje parkinga u Petrovcu kod „Dilerske zgrade“.Učešće MZ 65%


      12. Asf.igrališta malih sportova na kp.br.1614 KO Leskovac (učešće MZ Leskovac )


      13. Asf.dela ulice ( 562 m ²) Slatinske u Petrovcu(učešće gradjana preko MZ i učešće MZ Savremeni dom u visini od 65%)     


      14. Asfaltiranje dela ulice 1.maja pored kuće mesa u Petrovcu(učešće gradjana preko MZ i učešće MZ Savremeni dom u visini od 65%)..


      15. Asfaltiranje  ulice  u parkiću „Mala vaga“ u Petrovcu na potezu od ul.Narodnog fronta do ul.Srpskih vladara (učešće MZ Savremeni dom od 50%.)  


      16. Asfaltiranje dela ulice Mlavski kej na potezu od ulice L.Lazarevića do TC „Elmoskomerc“ u Petrovcu(učešće MZ Savremeni dom od 50%.)  


      17. Asfaltiranje proširenja dela ulice Mike Miletića na potezu od ul.Srpskih vladara do kraja domaćinstva Srdjana Kostića u Petrovcu/učešće gradjana i MZ Savremeni dom Petrovac od 65%.)


      18. Asfaltiranje dela ulice Steve Milovanovića na potezu od ul.Čede Vasovića do ul.Mlavski kej u Petrovcu (učešće gradjana preko MZ i učešće MZ Savremeni dom u visini od 65%)


      19.„Spatial and urban planning for future“ – regionalni projekat u okviru programa Exchange 3 (2010.-2012.)

 

      20.Priprema podloge i asfaltiranje dela pešačkih staza ,izrada prilaznog puta od ulice Mlavske do restorana „Košuta“ kao i izrada parkirališta-platoa ispred restorana(učešće gradjana preko MZ i učešće MZ Savremeni dom u visini od 65%).

Učešće u izradi programa, planova i strategija :
      9)    Program izrade Prostornog plana opštine Petrovac na Mlavi
      10)    Program za izradu Generalnog plana „Petrovac 2026“
      11)    Generalni plan „Petrovac 2026“
      12)    Plan opšteg uređenja naseljenog mesta Ždrelo     
      13)    Plan opšteg uređenja naseljenog mesta Bistrica
      14)    Regionalna razvojna strategija Braničevskog i Podunavskog regiona
      15)    Lokalna strategija održivog razvoja opštine Petrovac na Mlavi
      16)    Prostorni plan opštine Petrovac na Mlavi