Projekti
Planirani projekti

1) REHABILITACIJA I ASVALTIRANjE OPŠTINSKIH PUTNIH PRAVACA NA TERITORIJI OPŠTINE PETROVAC (sa učešćem mesnih zajednica i grupe građana preko budžeta opštine i bez učešća)
• Planira se i završetak započetih Opštinskih putnih pravaca iz 2012.godine i to :
1.kroz naselje Vošanovac,
2. kroz zaseok „Brezovica“
3. od R-108 do Kladurova

• Planiraju se u 2013. godini radovi na rekonstrukciji i rehabilitaciji
sledećih putnih pravaca :
1. R-107/od Melnice/ do Vitovnice
2. Vezičevo-Zlatovo
3. R-105 kroz Dubočku i Starčevu
4. Malo Laole-Veliko Laole

(NAPOMENA : Od navedenih putnih pravaca radiće se samo oni putni pravci gde građani sa područja mesnih zajednica udruže sredstva mesnih zajednica i građana sa budžetom Opštine ,odnosno radiće se i drugi putni pravci gde se ispune ovi uslovi a to je preduslov za raspisivanje nabavke velike vrednosti, dobijanja građevinske dozvole. Potrebno vreme za otpočinjanje poslova je oko 90 dana od dana raspisivanja javnog poziva pod uslovom da postoji građevinska dozvola)

• Planira se u saradnji sa MZ „Savremeni dom“-Petrovac i presvlačenje asfaltnim zastorom ulice Srpskih Vladara na potezu od benzinske stanice „Jugopetrol“ do Melničkog puta, ulica Mlavska na potezu od ul.Jovana Šerbanovića do ulice Bate Bulića i ulice 8.oktobra od ulice Bate Bulića i Mlavske do Zabrdskog puta u Petrovcu , sve ovo predviđa i rešenje izrade novih i poboljšanje već postojećih kišnih kolektora u navedenim ulicama,tj.poslovima će se pristupiti posle završetka radova na gasifikaciji na ovom području („Srbijagas“ je najavio početak radova gasifikacije u opštini Petrovac u 2013.godini).
• U planu je i saradnja i sa drugim mesnim zajednicama sa područja opštine Petrovac na rekonstrukciji odnosno na asvaltiranju seoskih ulica ukoliko obezbede finansijsko učešće preko budžeta opštine.Po obezbeđivanju finansijskog učešća preko budžeta opštine potrebno vreme za realizaciju je od 90-120 dana u zavisnosti od potrebnog vremena izrade projektno-tehničke dokumentacije i dobijanja građevinske dozvole kao i sprovedene procedure javne nabavke i otpočinjanja poslova.