Javne nabavke
Израда заменског бунара ЗИБВП-1 у Великом Поповцу ЈН Р-14/32

 

Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке бр.14/32 су радови на изради заменског бунара ЗИБВП-1 у Великом Поповцу. Ознака из општег речника набавки: 45255110 - грађевински радови на бушотинама, 45255500 - радови на бушењу и истраживању

 

 

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору