Aktuelno
25
April
Инвестиционо одржавање здравствене амбуланте у Рановцу, ЈН бр. Р-11/29

Предмет јавне набавке бр. 11/29 су радови– Инвестиционо одржавање објекта – здравствене амбуланте Рановац у Рановцу  општина Петровац на Млави.


Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): 45400000 – Завршни грађевински радови ; 45454000 - Радови на реконструкцији

 

 

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

Измена конкурсне документације

 

Измена конкурсне документације 2

 

Додатне информације бр.1

 

Додатне информације бр.2

 

Одлука о додели уговора