Aktuelnosti
Предмет јавне набавке бр. 18/34 су радови на инвестиционом одржавању улице Бате Булића у Петровцу на Млави.
15
Avgust
2016
Предмет јавне набавке бр. Р-15/16 су радови на летњем одржавању улица у граду и локалних путева
15
Jul
2016
Предмет јавне набавке бр. Р-16/33 су радови на асфалтирању улица у месним заједницама Табановац и Кладурово, општина Петровац на Млави.
15
Jul
2016
Предмет јавне набавке бр. Д-17/2 су добра – Камени материјал за санацију путева Назив и ознака из ОРН: 14212310-Камен за насипање
15
Jul
2016
Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке бр.14/32 су радови на изради заменског бунара ЗИБВП-1 у Великом Поповцу. Ознака из општег речника набавки: 45255110 - грађевински радови на бушотинама, 45255500 - радови на бушењу и истраживању
02
Jul
2016
Предмет јавне набавке бр. 13/31 су радови на инвестиционом одржавању зграде Дома здравља, општина Петровац на Млави.
29
Jun
2016
Предмет јавне набавке бр. 12/30, су ––Радови на санацији дела фасаде и реконструкција крова зграде Основне школе ,,Бранко Радичевић“, Мелница у Мелници, општина Петровац на Млави
26
April
2016
Предмет јавне набавке бр. 11/29 су радови– Инвестиционо одржавање објекта – здравствене амбуланте Рановац у Рановцу општина Петровац на Млави.
25
April
2016
Предмет јавне набавке бр. Р-10/5 су радови на асфалтирању путева у месној заједници Бусур.
19
April
2016
Предмет јавне набавке бр. Р-9 су радови на асфалтирању улица и локалних путева
31
Mart
2016
1 2 3 >  >>